View Full Version: Lồn To Và Lồn Nhỏ

Kẻ Cô Độc > Giận cá chém thớt > Lồn To Và Lồn Nhỏ


Title: Lồn To Và Lồn Nhỏ
Description: lồn


thichlamlong - September 17, 2004 10:49 AM (GMT)
bà con co công nhận với tôi rằng mọi đàn bà đều có lỗ cả đúng không chỉ có điều là lỗ to hay nhỏ thôi . Thế theo mọi người th́ những người nào là lỗ to c̣n người nào lỗ nhỏ nhỉ . Đúng là bà con không biết đúng chỉ có sờ vào thọc tay vào thi mới biết được thôi đúng không dịt mẹ chúng nó chứ tôi nói thật với mọi người rằng hôm trước tôi có địt một con lồn con mẹ nó chứ to địt chịu được dit me chúng no co gi bà con noi tiếp tôi phải đi làm đây chửi chết con me chúng nó đi5............................ :ph43r:

thichanmanh_2004 - September 26, 2004 02:35 AM (GMT)
Có ǵ mà không biết con nào lồn to và lồn nhỏ chi cần nh́n bàn tay nó th́ biết.con nào tay mập và mup mup là lồn lá vông,c̣n con nào bàn tay có ngón dài là lồn lá tre :lol:
Hosted for free by zIFBoards